Tour du lịch nước ngoài 2023

Những chuyến tour du lịch nước ngoài có Guu độc đáo cùng dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm của Fit Tour. Chúng tôi cam kết những hành trình đầy cảm hứng dành cho bạn

Những vùng đất thú vị để khám phá

Lịch trình Tour du lịch nước ngoài 2023

Lịch khởi hành tháng 6

Lịch khởi hành tháng 7

Thứ 6, 14/7 -> Thứ 6, 21/7
Tây Tạng flag
Tây Tạng

Lịch khởi hành tháng 8

Thứ 6, 18/8 -> Thứ 6, 25/8
Tây Tạng flag
Tây Tạng
Thứ 5, 24/8 -> Thứ 2, 4/9

Lịch khởi hành tháng 9

Thứ 6, 1/9 -> Thứ 6, 8/9
Tây Tạng flag
Tây Tạng
Thứ 6, 1/9 -> Thứ 4, 13/9
Tây Tạng flag
Tây Tạng
Thứ 6, 22/9 -> Thứ 6, 29/9
Tây Tạng flag
Tây Tạng

Lịch khởi hành tháng 10

Thứ 5, 5/10 -> Thứ 7, 14/10
Thứ 6, 6/10 -> Thứ 6, 13/10
Tây Tạng flag
Tây Tạng
Thứ 6, 6/10 -> Thứ 7, 21/10
Thứ 6, 13/10 -> Thứ 6, 20/10
Tây Tạng flag
Tây Tạng
Thứ 5, 19/10 -> Thứ 2, 30/10
Thứ 6, 20/10 -> CN, 29/10
Ấn Độ flag
Ấn Độ
Thứ 7, 21/10 -> CN, 5/11

Lịch khởi hành tháng 11

Thứ 7, 11/11 -> Thứ 7, 25/11
Thứ 6, 17/11 -> CN, 26/11
Ấn Độ flag
Ấn Độ
Thứ 6, 17/11 -> Thứ 3, 28/11

Lịch khởi hành tháng 12

Thứ 6, 15/12 -> CN, 24/12
Ấn Độ flag
Ấn Độ
Thứ 5, 21/12 -> Thứ 5, 4/1/2024
Thứ 5, 21/12 -> Thứ 3, 2/1/2024
Thứ 6, 22/12 -> Thứ 2, 1/1/2024

Lịch khởi hành tháng 6 năm 2024

Thứ 4, 12/6 -> Thứ 2, 24/6
Tây Tạng flag
Tây Tạng

Lịch khởi hành tháng 7 năm 2024

Thứ 6, 12/7 -> Thứ 4, 24/7
Tây Tạng flag
Tây Tạng

Lịch khởi hành tháng 8 năm 2024

Thứ 4, 21/8 -> Thứ 2, 2/9
Tây Tạng flag
Tây Tạng