Lịch Lễ hội Bhutan 2024 – Chi tiết thời gian và Địa điểm

Lịch Lễ hội Bhutan 2024 – Chi tiết thời gian và Địa điểm

Múa Cham là một trong những nghi lễ thiêng liêng của lễ Puja
Mục Lục

Bạn đang lên kế hoạch đến thăm Bhutan vào năm 2024? Dưới đây là những ngày lễ hội Bhutan quan trọng mà bạn không muốn bỏ lỡ.

Vùng đất Rồng Sấm, Bhutan thường được nhắc đến, tự hào có lịch đầy những lễ hội đầy màu sắc và sống động. Những lễ kỷ niệm này đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của người dân Bhutan, phản ánh truyền thống sâu sắc và niềm tin tâm linh của dân tộc.

Tháng 1

#Tên lễ hộiThời gianĐịa điểm
1Đông chí (Nyinlo)Ngày 2 tháng 1Được tổ chức khắp cả nước
2Shingkhar RabneyNgày 2 – ngày 6 tháng 1Shingkhar Dechenling Lhakhang
3Manay DungdrupNgày 10 – 16 tháng 1Tshogom Gewog, Wangduephodrang
4Ngày cúng dường truyền thống (Chunipa Losar)Ngày 12 tháng 1Được tổ chức khắp cả nước
5Chuzanggang TshechuNgày 18 – 20 tháng 1Chuzanggang, Sarpang
6Tsatse Zongling GoenpaNgày 19 – 21 tháng 1Tsatse Zongling Goenpa, Nanong, Pemagatshel
7Thartonglung TshechuNgày 20 – 25 tháng 1Thartonglungchu, Thaytsho Gewog, Wangduephodrang
8ShaliNgày 23 – 25 tháng 1Shali, Shumar, Pemagatshel
9JaynabangguNgày 30 tháng 1 Balakha, Wangduephodrang

Tháng 2

#Tên lễ hộiThời gianĐịa điểm
1LosarNgày 10 – 11 tháng 2Được tổ chức khắp cả nước
2Lễ hội MahakaliNgày 15 – 17 tháng 2Trongsa Dzong Courtyard
Trongsa
3Punakha DrubchenNgày 16 – 18 tháng 2Punakha Dzong, Punakha
4Tshechu hàng năm của CrashiyangtseNgày 17 – 19 tháng 2New Dzong, Trashiyangtse
5Nganglam TshechuNgày 17 – 28 tháng 2Nganglam Dratsang, Pemagatshel
6Galing TshechuNgày 18 – 20 tháng 2Galing Lhakhang Trashigang
7Khengzor TshechuNgày 18 – 20 tháng 2Khengzor Lhakhang, Pemagatshel
8Doendupcholing TshechuNgày 19 tháng 2Doendrupcholing, Wangduephodrang
9Dumati TshechuNgày 19 tháng 2Dumati, Lichibi Zhemgang
10Punakha TshechuNgày 19 – 21 tháng 2Punakha Dzong, Punakha
11Naktashang TshechuNgày 19 – 23 tháng 2Nyalamdung Naktshang, Khoma, Lhuntse
12Kỷ niệm ngày sinh của Đức VuaNgày 21 – 23 tháng 2Được tổ chức khắp cả nước
13Trashang TshechuNgày 22 – 24 tháng 2Trashang Lamai Lhakhang, Trashigang
14Zobel TshechuNgày 22 – 24 tháng 2Zobel Lhakhang, Pemagatshel
15Chenga KoraNgày 24 tháng 2Chorten Kora Trashiyangtse
16Buli ManiNgày 25 – 27 tháng 2Buli Gonpa-Yoesel Lhendrup Choling, Bumthang
17Tangsibi ManiNgày 25 – 27 tháng 2Tangsibi Dechenling Lhakhang, Ura, Bumthang
18Phurba Drubchen25 tháng 2 – 5 tháng 3Drodhuel Pemachoeling Lhakhang, Ramjar, Recycleiyangtse

Tháng 3

#Tên lễ hộiThời gianĐịa điểm
1Zhuri DuechoedNgày 5 – 7 tháng 3Zhuri Lhakhang, Chumey, Bumthang
2Gedhan ChodpaNgày 9 – 11 tháng 3Gedhan Lhakhang, Bumthang
3Tsangpo TshechuNgày 9 – 11 tháng 3Tsangpo Lhakhang Trashigang
4Namgang KoraNgày 10 tháng 3Chorten Kora Trashiyangtse
5Zhemgang TshechuNgày 16 – 19 tháng 3Zhemgang Dzong, Zhemgang
6Gasa TshechuNgày 16 – 19 tháng 3Gasa Dzong, Gasa
7Tshechu hàng năm của DzongkhagNgày 17 – 19 tháng 3Tsirang Namgaycholing Dratshang, Tsirang
8Talo TshechuNgày 17 – 19 tháng 3Talo Gonpa, Punakha
9Takila TshechuNgày 18 – 19 tháng 3Takila Guru Lhakhang, Meambi, Lhuntse
10PazamNgày 19 tháng 3Saphoegang, Wangduephodrang
11Auma TshechuNgày 19 tháng 3Norbugang Lhakhang, Dakar Gewog, Wangduephodrang
12GompukoraNgày 19 tháng 3Gom Kora Lhakhang Trashigang
13PrewchoedNgày 19 tháng 3Buli/Tali/Nangkor, Zhemgang
14Tala ChodpaNgày 19 – 20 tháng 3Chumey, Bumthang
15Dzongdra TshechuNgày 20 – 26 tháng 3Dzongdrakha Lhakhang, Tshechu ground, Luni Gewog, Paro
16Auma TshechuNgày 21 tháng 3Choeling Goenpa Lhakhang, Wangduephodrang
17Nyinzergang DromchoeNgày 21 – 25 tháng 3Nyinzergang, Wangduephodrang
18Paro TshechuNgày 21 – 25 tháng 3Paro Rinpung Dzong, Paro
19Burma Utshap (Ngày thành lập)Ngày 25 tháng 3Koencholing Hindhu Mandhir, Shompangkha, Sarpang

Tháng 4

#Tên lễ hộiThời gianĐịa điểm
1Lễ hội hoa đỗ quyên (Rhododendron)Ngày 13 – 14 tháng 4Lamperi, Công viên Botanical, Dochula, Thimphu
2LochoNgày 13 – 15 tháng 4Tshogom Gewog, Wangduephodrang
3TshogurisoNgày 15 – 16 tháng 4Khatoe, Wangduephodrang
4Yonphula TshechuNgày 15 – 18 tháng 4Ugyen Dongag Chokhorling, Lhakhang, Trashigang
5Rawabi TshechuNgày 16 – 18 tháng 4Rawabi Goenpa, Maenbi, Lhuntse
6Domkhar TshechuNgày 16 – 18 tháng 4Cộng đồng Domkhar Lhakhang Chumi, Bumthang
7Dungmed TshechuNgày 16 – 18 tháng 4Dungmed Lhakhang, Pemagatshel
8TashicholingNgày 16 – 18 tháng 4Tashicholing Lhakhang, Yurung Gewog, Pemagatshel
9Dungkar TshechuNgày 16 – 19 tháng 4Dungkar Lhakhang, Khar, Pemagatshel
10Zhabdrung KuchoeNgày 18 tháng 4Được tổ chức khắp cả nước
11Ura YakchoeNgày 20 – 24 tháng 4Làng Ura Makrong, Bumthang
12Changmey TshechuNgày 22 – 24 tháng 4Changmey Lhakhang, Trashigang
13Tsebar TshechuNgày 22 – 24 tháng 4(3 năm một lần) Tsebar Lhakhang, Pemagatshel

Tháng 5

#Tên lễ hộiThời gianĐịa điểm
1Lễ kỷ niệm ngày sinh của Druk Gyalpo thứ baNgày 2 tháng 5Được tổ chức khắp cả nước
2Luetshodolay ChhamNgày 8 tháng 5Nyisho Gewog, Wangduephodrang
3Prew KhowchungNgày 18 tháng 5Khowchung, Gangzur, Lhuntse
4Prew- JasabiNgày 18 – 20 tháng 5Jasabi, Kurtoe, Lhuntse
5Dolay DrupchenNgày 18 – 27 tháng 5Taktshang Pelphu, Paro
6Jomo SoelkhaNgày 22 tháng 5Dangrey Kholdung, Trashigang
7Lord Buddha’s Parinirvana (Đức Phật nhập Niết bàn)Ngày 23 tháng 5Được tổ chức khắp cả nước
8LhaboeNgày 23 tháng 5Tshogom Gewog, Wangduephodrang
9Tshog-guNgày 23 tháng 5Tshogom Gewog, Wangduephodrang
10Petsheling KuchoedNgày 27 – 29 tháng 5Tu viện Padtsheling Janchup Peldri, Bumthang
11Dangling SoelkhaNgày 28 tháng 5Dangling Tsho, Trashigang

Tháng 6

#Tên lễ hộiThời gianĐịa điểm
1Dechenling TshechuNgày 14 -16 tháng 6Mang Lhakhang, Dechenling, Pemagatshel
2Nimalung TshechuNgày 14 -16 tháng 6Nimalung Dratshang, Chumi, Bumthang
3Yonphu Treda TshechuNgày 14 -17 tháng 6Yonphu Ugyen Choling Lhakhang, Trashigang
4Khamdang Tendra TshechuNgày 15 -16 tháng 6Shaksing Goenpa, Khamdang, Recycleiyangtse
5Lễ kỷ niệm ngày sinh của Guru RinpocheNgày 16 tháng 6Được tổ chức khắp cả nước
6Yuejuk Trelda TshechuNgày 16 tháng 6Yuejuk Lhakhang, Trashigang
7Bartsham Trelda TshechuNgày 16 tháng 6Chador Lhakhang, Trashigang
8Kurjey TshechuNgày 16 tháng 6Kurje Lhakhang, Bumthang
9Tendra TshechuNgày 16 tháng 6Geokar Lhakhang, Yallang, Trashigang
10Dungsingma TshechuNgày 16 tháng 6Dungshingma Lhakhang, Yurung, Pemagatshel
11TshechuNgày 16 tháng 6Pangsho Chiwog, Tshogom, Wangduephodrang
12Khangma TshechuNgày 16 -18 tháng 6Khangma Lhakhang, Yurung, Pemagatshel
13Tsan-Dueth SoelkhaNgày 16 – 22 tháng 6Mamung Lhakhang, Phangkhar, Zhemgang
14Tama Geonpa ChotpalaNgày 27 -28 tháng 6Tama Geonpa, Trọng, Zhemgang

Tháng 7

#Tên lễ hộiThời gianĐịa điểm
1Bài giảng đầu tiên của Đức PhậtNgày 10 tháng 7Được tổ chức khắp cả nước
2Lễ hội mùa hè HaaNgày 12 -14 tháng 7Sân bắn cung Dzongkhag hoặc Sân trường trung tâm Gongzim Ugyen Dorji, Haa

Tháng 8

#Tên lễ hộiThời gianĐịa điểm
1Dorlung Mani TshechuNgày 2-5 tháng 8Dorlung Goenpa, Wangduephodrang
2Lhamoi Doey PhangNgày 3 tháng 8Rinpung Dzong, Paro
3Merak WangNgày 4 tháng 8Merak Samten Pheling Lhakhang, Trashigang
4Gengo WangNgày 5 tháng 8Tashi Choling Lhakhang, Trashigang
5Azhey LhamoNgày 12 – 13 tháng 8Ura và Shingkhar, Bumthang
6Jang và Gangzur ChhaNgày 12 -15 tháng 8Làng Jang và Gangzur, Lhuntse
7Lễ hội nấm ở GenekhaNgày 15 – 16 tháng 8Geneyzam, Thimphu
8Takila ChhaNgày 17 -19 tháng 8Phagidoong, Baypazur và Takila Lhakhang, Maenbi, Lhuentse
9Yak LhaiNgày 19 tháng 8 – 2 tháng 9Ura và Tang, Bumthang (cư dân chăn nuôi)
10Kesibi ChhaNgày 21 -23 tháng 8Kesibi Lhakhang, Maenbi, Lhuntse
11Wangshing RabneyNgày 27 -29 tháng 8Wangshing Lhakhang, Menje, Lhuntse

Tháng 9

#Lễ hộiThời gianĐịa điểm
1ChhaNgày 5 – 7 tháng 9Chhusa và Zimpong, Kurtoe, Lhuntse
2Thimphu DrubchenNgày 8 – 10 tháng 9Trashichhoedzong, Thimphu
3DromcheNgày 10 tháng 9Rinpung Dzong, Paro
4KothakpaNgày 11 – 13 tháng 9Khothakpa Lhakhang, Shumar, Pemagatshel
5GoenpungNgày 11 – 13 tháng 9Goenpung Goenpa, Shumar, Pemagatshel
6Haa TshechuNgày 11 – 13 tháng 9Lhakhang Karpo, Haa
7Wangdue TshechuNgày 11 – 13 tháng 9Wangduephodrang Dzong, Wangduephodrang
8Terchen DrupchenNgày 11 – 21 tháng 9Kichu Lhakhang, Paro
9Lamai KuchoedNgày 12 – 14 tháng 9Dorjitse Gonpa, Đường, Bumthang
10Shakshing GoenpaNgày 12 – 14 tháng 9Shakshing Goenpa, Khamdang, Recycleiyangtse
11Barpong ChotpaNgày 13 tháng 9Barpong Lhakhang, Zhemgang
12Bumrip SoelkhaNgày 13 tháng 9Lhashingtshawa, Changkha, Wangduephodrang
13Geling Goenpa TshechuNgày 13 – 14 tháng 9Geling Goenpa, Chukha
14Tamzhing Phala ChoedpaNgày 13 – 15 tháng 9Tamzhing Lhundrup Choling Lhakhang, Bumthang
15Thimphu TshechuNgày 13 – 15 tháng 9Trashichhoedzong, Thimphu
16Bumrip SoelkhaNgày 14 tháng 9Lhashingtshawa, Changkha, Wangduephodrang
17Ney và Shawa ChhaNgày 14 – 16 tháng 9Làng Ney, Gangzur Lhuntse
18Pemagatshel Nangkor TshechuNgày 16 – 18 tháng 9Nangkhor Lhakhang, Shumer, Pemagatshel
19Gangtey Goenpa TshechuNgày 16 – 18 tháng 9Gangtey Goenpa, Wangduephodrang
20Dungsingma TshechuNgày 16 – 18 tháng 9Dungshingma Lhakhang, Yurung, Pemagatshel
21KadamNgày 17 – 19 tháng 9Kadam Lhakhang, Pemagatshel
22Tangmi MewangNgày 17 – 19 tháng 9Tangbi lhundrup Choedey Lhakhang, Choekhor, Bumthang
23Phongmey TshechuNgày 17 – 19 tháng 9Wogmin Ugyen Choling Lhakhang, Trashigang
24Dankala Mani TshechuNgày 18 tháng 9Dankala Lhakhang, Shaba, Paro
25Yonphu Meme Abi TshechuNgày 18 tháng 9Yonphu Ugyen Choling Lhakhang, Trashigang
26Baling DruphueNgày 18 tháng 9Bjena Gewog, Wangduephodrang
27Jampa Lhakhang DrupNgày 18 – 21 tháng 9Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang
28Blessed Rainy DayNgày 23 tháng 9Được tổ chức khắp cả nước
29Thajong SoeNgày 28 tháng 9 – 2 tháng 10Thajong, Nimshong, Zhemgang

Tháng 10

#Tên lễ hộiThời gianĐịa điểm
1Black Mountain FestivalNgày 1 – ngày 2 tháng 10Trongsa
2Shelgoen DromchoeNgày 2 – ngày 3 tháng 10Shema Goenpa, Chukha
3Khaywang TshechuNgày 5 tháng 10Khaywang Lhakhang, Phobjikha, Wangduephodrang
4Ugyen Choling KangsoelNgày 8 – 12 tháng 10Thung lũng Tang, Bumthang
5Selkhar TshechuNgày 9 – 13 tháng 10Selkhar Goenpa, Trashigang
6Goenkar TshechuNgày 10 – 12 tháng 10Goenpakarp, Khoma, Lhuntse
7Lanyiri TshechuNgày 10 – 12 tháng 10Lanyiri Lhakhang, Dungmin, Pemagatshel
8Jakar TshechuNgày 10 – 13 tháng 10Jakar Dzong, Bumthang
9Shakshing TshechuNgày 11 – 13 tháng 10Shakshing Lhakhang, Khamdang, Recycleiyangtse
10Tsebar TshechuNgày 11 – 13 tháng 10Rinzingatshel Lhakhang, Khar, Pemagatshel
11Khaling TshechuNgày 11 – 13 tháng 10Tashi Choling Lhakhang, Trashigang
12Drupkhang TshechuNgày 11 – 13 tháng 10Drupkhang Lhakhang, Trashigang
13DassainNgày 12 tháng 10Được tổ chức khắp cả nước
14Lễ hội JomolhariNgày 14 – 15 tháng 10Damgochang, Soe Gewog, Paro
15Dungmed TshechuNgày 15 – 17 tháng 10Dungmed Lhakhang, Dungmin, Pemagatshel
16Pemagatshel TshechuNgày 15 – 17 tháng 10Pemagatshel Dzong, Pemagatshel
17Tshogoenpa TshechuNgày 16 – 18 tháng 10Tshogonpa Lhakhang, Trashigang
18GoensadruphueNgày 17 tháng 10Goensar Lhakhnag, Wangduephodrang
19Prakhar kuchhoedNgày 17 – 21 tháng 10Phodrang Lhundrup Deyang Lhakhang, Chume, Bumthang
20TorjapNgày 21 tháng 10Changkha, Wangduephodrang
21Laya chạyNgày 22 tháng 10Laya, Gasa
22Lễ hội Cao nguyên Hoàng giaNgày 23 – 24 tháng 10Laya, Gasa
23Serzhong TshechuNgày 23 tháng 10Serzhong, Sarpang
24Drunggoen TshechuNgày 25 – 28 tháng 10Drungoen Rigzin Gatshel, Trashigang
25Sengmi TshechuNgày 25 – 28 tháng 10Sengmi Lhakhang, Trashigang
26Nimshong KharphuNgày 27 – 30 tháng 10Nimshong, Zhemgang
27Sumthrang KangsoelNgày 27 – 31 tháng 10Sumthrang Samdrup Choedzong, Bumthang
28Lamyong TshechuNgày 31 tháng 10 – ngày 1 tháng 11Drukdra Choling Lhakhang, Trashigang

Tháng 11

#Tên lễ hộiThời gianĐịa điểm
1Ngày đăng quang của nhà vuaNgày 1 tháng 11Được tổ chức khắp cả nước
2Laya AulayNgày 7 – 17 thángLaya, Gasa
3Soelkha hàng nămNgày 9 – 11 thángTashibi Lhakhang, Phangkhar, Zhemgang
4Zangdopelri TshechuNgày 9 – 11 thángTshenkharla Zangdopelri Lhakhang, Khamdang, Trashiyangtse
5Chhukha TshechuNgày 9 – 11 thángChhukhaNgesrubtse Dzong, Chhukha
6Soelkha hàng nămNgày 9 – 11 tháng 11Tashibi Lhakhang, Phangkhar, Zhemgang
7Dechenling TshechuNgày 9 – 11 tháng 11Dechenling Lhakhang, Dechenling, Pemagatshel
8Menchu ​​PemaphuendeyNgày 9 – 11 tháng 11Menchu ​​Pemaphuendey Norbugang Gewog, Pemagatshel
9Wamrong TshechuNgày 10 – 12 tháng 11Wamrong Lhakhang, Trashigang
10Tang Namkha RabneyNgày 10 – 12 tháng 11Tang Namkha Lhakhang, Bumthang
11Trashigang TshechuNgày 10 – 14 tháng 11Trashigang Dzong, Trashigang
12Kỷ niệm ngày sinh của Druk Gyalpo thứ tưNgày 11 tháng 11Được tổ chức khắp cả nước
13Lễ hội Sếu cổ đenNgày 11 tháng 11Gangtey Goenpa, Phobjikha, Wangduephodrang
14Tshechu DekilingNgày 11 tháng 11Gewog Lhakhang, Dekiling, Sarpang
15Dechenphug TshechuNgày 11 tháng 11Sân Dechenphu Lhakhang, Thimphu
16GamungNgày 13 – 15 tháng 11Gamung Shumar, Pemagatshel
17Lễ hội chim BhutanNgày 13 – 15 tháng 11Tingtibi, Trong, Zhemgang
18Bartsham TshechuNgày 13 – 15 tháng 11Chador Lhakhang, Trashigang
19Yonphu TshechuNgày 13 – 15 tháng 11Yonphu Ugyen Choling Lhakhang, Trashigang
20Changangkha Lhakhang TshechuNgày 14 tháng 11Changangkha Lhakhang, Thimphu
21Moshi TshechuNgày 14 – 15 tháng 11Moshi Lhakhang, Trashigang
22Threph TshechuNgày 14 – 16 tháng 11Phendeling Lhakhang, Trashigang
23Shongphu TshechuNgày 14 – 16 tháng 11Shongphu Lhakhang, Trashigang
24Radhi TshechuNgày 14 – 16 tháng 11Namdro Choeling Lhakhang, Trashigang
25Dramatse Tshechu (Kangsochenmo)Ngày 14 – 16 tháng 11Tu viện Thechog Ugyen Namdrol Choling, Mongar
26Bikhar TshechuNgày 14 – 16 tháng 11Tashi Gatshel Lhakhang, Trashigang
27Chojam RabneyNgày 14 – 18 tháng 11Chojam Lhakhang, Tang, Bumthang
28Ladrong RabneyNgày 14 – 18 tháng 11Ladrong Lhakhang, Jarey, Lhuntse
29Phuntsholing TshechuNgày 15 tháng 11Phuntsholing Shedra, Chukha
30Tshepami ThrongdrelNgày 15 tháng 11Rinpung Deyangkha, Paro
31Ngang RabneyNgày 15 – 17 tháng 11Ngang Lhakhang, Choekhor, Bumthang
32Lễ hội AoiNgày 15 – 17 tháng 11Pangkhar Kuenphen Choeling Lhakhang, Tongmijangsa, Trashiyangtse
33Gangkha Pholha SoelniNgày 16 tháng 11Gangkha Lhakhang, Chukha
34Mongar TshechuNgày 19 – 22 tháng 11Mongar Dzong, Mongar
35Samtse Tshechu hàng nămNgày 20 – 22 tháng 11Trụ sở Samtse Dzongkhag, Samtse
36Pangbang TshechuNgày 20 – 22 tháng 11Sonamthnag Dratshang, Zhemgang
37Ngày Đức Phật giáng thếNgày 22 tháng 11Được tổ chức khắp cả nước
38Thrimshing TshechuNgày 23 – 25 tháng 11Lhakhang, Trashigang
39Pakaling TshechuNgày 24 – 26 tháng 11Pakaling Ugyen Sangacholin Lhakhang, Trashigang
40Jonla TshtshiNgày 24 – 26 tháng 11Ugyen Gatshel, Trashigang
41Janachidue KurimNgày 24 tháng 11 – 1 tháng 12Pemaling, Serzhong, Sarpang
42Belpoteng Throema
Lhakhang Tshechu
Ngày 25 – 27 tháng 11Belpoteng Throema
Lhakhang
Tashichholing Gewog, Samtse
43Phumaythang TshechuNgày 25 -28 tháng 11Phumaythang Dratshang
Zhemgang
44Thrisa Tshechu (Chodpa)Ngày 27 -30 tháng 11Thrisa Public Lhakhang
Zhemgang
45Vijrakliaya Drupchen at
Pemayoedling Lhakhang
Tháng 11 – Tháng 12Pelrithang Khamaed
Gelephu
46Shingkhar Tshechu27 tháng 11 – 1 tháng 12Shingkhar Public Lhakhang
Zhemgang
47Radhi Tshechu27 tháng 11 – 1 tháng 12Radi Public Lhakhang
Zhemgang

Tháng 12

#Tên lễ hộiThời gianĐịa điểm
1Sewgang TshechuNgày 2-10 tháng 12Sewgang, Wangduephodrang
2Ngangla Trong ChotpalaTuần đầu tiên tháng 12Ngangla Trong Chiwog, Zhemgang
3Yeshey Goenpoi Drupchen, Lễ hội MahakalaNgày 6-8 tháng 12Trongsa Dzong, Trongsa
4Dzongkhag Tshechu hàng nămNgày 8-10 tháng 12Rabdeling Demkhong, Gelephu Thromde
5Bjoka ChotpaNgày 8-10 tháng 12Trong Lhakhang, Bjoka, Zhemgang
6Gewog Annual TshechuNgày 8-10 tháng 12Pantang, Phangkhar Zhemgang
7Dali ChotpaNgày 8-10 tháng 12Đại Lý Lhakhang, Zhemgang
8Soeldheb TshechuNgày 8 – 10 tháng 12Goekar Tashithongjaling Lhakhang, Yallang, Trashiyangtse
9Nangkhar TshechuNgày 8 – 10 tháng 12Nangkhar Dorjidhen Chorten, Trashigang
10Thrichu Goenpa TshechuNgày 8 – 10 tháng 12Thrichu Goenpa, Tongzhang, Recycleiyangtse
11Chokhorling TshechuNgày 8 -10 tháng 12Dungkhar Lhakhang, Chokorling, Pemagatshel
12Tshepamey WangNgày 8-12 tháng 12Lhuntse Dzong, Lhuntse
13Lhuentse Tshechu hàng nămNgày 8-12 tháng 12Lhuentse Dzong, Lhuentse
14Lichibi TshechuNgày 10 tháng 12Zhemgang
15MendrelNgày 10-12 tháng 12Mendrel Lhakhang, Chongshing Gewog, Pemagatshel
16Dagana TshechuNgày 11-15 tháng 12Dagana
17Drodhuel Pemacholing TshechuNgày 12-15 tháng 12Drodhuel Pemacholing Lhakhang, Ramjar, Recycleiyangtse
18Dochula TshechuNgày 13 tháng 12Dochula, Thimphu
19Phumithang TshechuNgày 13-15 tháng 12Phumithang Dratshang, Zhemgang
20Wongborang Lhakhang TshechuNgày 13 -15 tháng 12Wongborang Lhakhang, Pemagatshel
21Bangyue Lhakhang TshechuNgày 13 -15 tháng 12Bangyue Lhakhang, Pemagatshel
22Dechen PelriNgày 13 -15 tháng 12Dechen Pelri Lhakhang, Chimmung Gewog, Pemagatshel
23Wangdue Goenpa TshechuNgày 13 – 15 tháng 12Sayphu, Wangduephodrang
24Kakaney TshechuNgày 14 -16 tháng 12Tashi Chokhorling Lhakhang, Trashigang
25Phimsong TshechuNgày 14 -16 tháng 12Sangchen Pema Gatshel Lhakhang, Trashigang
26Geokar Lhakhang TshechuNgày 14-16 tháng 12Geokar Lhakhang, Yallang, Trashigang
27Gongphu ChhoedpaNgày 14-16 tháng 12Gongphu, Zhemgang
28Luetshodolay ChhamNgày 15 tháng 12Nyisho Gewog, Wangduephodrang
29Shin-gnyer Meto ChodpaNgày 15 tháng 12Shing-Nyer Lhakhang, Bumthang
30Waming TshechuNgày 15-19 tháng 12Wamling Public Lhakhang, Shingkhar, Zhemgang
31Quốc khánhNgày 17 tháng 12Được tổ chức khắp cả nước
32Dagapela TshechuNgày 23-25 ​​tháng 12Dagana
33Bardo TshechuNgày 23 -25 tháng 12Rizor-Yechilo, Trashigang
34Samdrupjongkhar Dzongkhag Tshechu hàng nămNgày 24-26 tháng 12Sân Dratshang, Samdrupjongkhar
35Saling TshechuNgày 24 -26 tháng 12Pema Choling Lhakhang, Trashigang
36Gazangri TshechuNgày 24 -26 tháng 12Dungkhor Lhakhang, Trashigang
37Jangchubling TshechuNgày 27-29 tháng 12Jangchubling Lhakhang, Gangzur, Lhuntse

Xin lưu ý rằng ngày lễ hội được cung cấp chỉ là dự kiến ​​và có thể thay đổi. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xác nhận với công ty du lịch hoặc người tại địa phương trước khi hoàn tất mọi thỏa thuận về chuyến đi.

Những ngày lễ hội này đã được biên soạn với sự cộng tác của Trường Cao đẳng Chiêm tinh Pangrizampa và các nhân viên từ Dzongkhags.

Sự hiểu biết và thông tin xác nhận hay sửa đổi của bạn trong việc xác minh ngày tháng luôn được Fit Tour xác minh và cập nhật thông tin.

Chia sẻ:

QR Code
QR Code https://dulichcoguu.com/lich-le-hoi-bhutan/
ĐẶT TOUR NGAY
Blog
Emagazine

Lịch trình Tour Hàn Quốc mới nhất 2024

Pop up Tour du lịch Hàn Quốc 2024