Nhà thờ Hồi giáo Hassan II ở Maroc

Nhà thờ Hồi giáo Hassan II

Nhà thờ Hồi giáo Hassan II nằm ở Casablanca, Maroc và được xem là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Maroc và là nhà thờ Hồi giáo lớn thứ 7 thế giới.

Lịch trình Tour Hàn Quốc mới nhất 2024

Pop up Tour du lịch Hàn Quốc 2024