Vườn Quốc Gia Jigme Dorji ở Bhutan: Nơi Bảo Tồn Báo Tuyết

Vườn quốc gia Jigme Dorji

Vườn quốc gia Jigme Dorji là một trong những vườn quốc gia là nơi nơi Takin – quốc thú, Blue Poppy – quốc hoa, Quạ – loài chim quốc gia và Cypress – cây quốc gia, sinh sôi trong sự thống nhất hoàn hảo. Với hơn 300 loài chim, công viên đóng vai trò là nhà […]