Gallery hình ảnh Thị trấn nước Ô Trấn – Trung Quốc

Hình ảnh thực tế từ chuyến đi.

Nơi cảm hứng thăng hoa và cảm xúc dâng trao…

Tìm hiểu Tour Trung Quốc:

Chuyến đi khám phá ở vùng đất của đất nước đông dân nhất thế giới

Tìm hiểu thêm

Nhìn ra cửa là những người chèo thuyền xuôi theo dòng kênh Ô Trấn

Lịch trình Tour Hàn Quốc mới nhất 2024

Pop up Tour du lịch Hàn Quốc 2024