Gallery Iran: Nhật ký ảnh hành trình du lịch

Hình ảnh thực tế từ chuyến đi.

Nơi cảm hứng thăng hoa và cảm xúc dâng trao…

Tìm hiểu Tour Iran:

Chuyến đi khám phá cố đô Ba Tư tuyệt vời

Tìm hiểu thêm

Meybod (Yard)