Gallery Cửu Trại Câu (Trung Quốc): Nhật ký ảnh hành trình

Hình ảnh thực tế từ chuyến đi.

Nơi cảm hứng thăng hoa và cảm xúc dâng trao…

Tìm hiểu Tour Trung Quốc:

Chuyến đi khám phá những nét văn hóa và cảnh quan tuyệt sắc

Trải nghiệm du lịch:

Company Trip mùa đông ở Cửu Trại Câu