Top 8 lý do bạn nên du lịch đến Israel một lần trong đời

Lý do bạn phải du lịch Israel

Israel là vùng đất của người Do Thái, dân tộc được xem là thông minh nhất trên thế giới. Lãnh thổ của Israel tuy có hơn 60% diện tích là hoang mạc, nhưng lại là “vườn rau” của châu Âu vào mùa đông với nền nông nghiệp năng suất và hiệu quả trên thế giới. […]